Amacımız Ve Faaliyet Alanlarımız

a) Üzümün modern yetiştirme prensiplerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

b) Üzümün ıslahı ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak,

c) Yetiştiricilerin üzüm yetiştiriciliği konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmalar yapmak,

ç) Üzümün; anaç, aşı gözü, aşı kalemi,  fidan ve benzeri materyallerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmek,

d) Üzüm yetiştiriciliği ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları, kurslar düzenlemek,

e) Kırsal alanda üzüm üretimiyle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla gençlerin, yetişkinlerin ve kadınların eğitimi konularında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak,

f) Bağcılık ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak,

g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

ğ) Bağcılık konusunda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR
Güncelleme : 22.05.2022 17:03:47