Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Halit Seyfettin ATLI (Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN (Müd. Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK(Müd. Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Tuba BEKAR
Doç. Dr.  Arzu ÇIĞ
Öğr. Gör. Murat ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi HALİT SEYFETTİN ATLI
Güncelleme : 27.08.2019 20:56:43